ฮาคาตะ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
16:19 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  16:54 - 19:38
  2h 44min JPY 13,190 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  18:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  19:38
 2. 2
  17:10 - 20:03
  2h 53min JPY 13,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  18:52
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:03
 3. 3
  16:43 - 20:07
  3h 24min JPY 13,190 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:43
  18:37
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:07
 4. 4
  16:19 - 22:15
  5h 56min JPY 138,730
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  16:19
  22:15
zoom bar parts