ฮาคาตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
01:31 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  06:35 - 10:24
  3h 49min JPY 43,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  06:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:45
  08:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:55
  09:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:46
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:04
  10:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:15
  10:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:24
 2. 2
  06:35 - 11:25
  4h 50min JPY 40,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  06:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:45
  08:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:55
  09:50
  โครีนโบ
  香林坊
  ป้ายรถบัส
  09:50
  09:54
  โครีนโบ
  香林坊
  ป้ายรถบัส
  10:09
  11:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:25
 3. 3
  06:35 - 11:25
  4h 50min JPY 40,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  06:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:45
  08:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:55
  09:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:40
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:20
  11:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:25
 4. 4
  06:35 - 11:28
  4h 53min JPY 41,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  06:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:45
  08:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:55
  09:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:35
  09:44
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  11:09
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  11:09
  11:17
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  11:20
  11:24
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:24
  11:28
 5. 5
  01:31 - 12:20
  10h 49min JPY 380,780
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  01:31
  12:20
zoom bar parts