นาระ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
16:23 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  16:23 - 21:29
  5h 6min JPY 18,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  19:33
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:56
  21:17
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:17
  21:29
 2. 2
  16:23 - 22:10
  5h 47min JPY 14,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:58
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:58
  22:10
 3. 3
  16:53 - 22:29
  5h 36min JPY 11,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:43
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:28
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  21:25
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:17
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  22:17
  22:29
 4. 4
  16:23 - 22:29
  6h 6min JPY 11,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  18:25
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  21:25
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:17
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  22:17
  22:29
 5. 5
  16:23 - 21:39
  5h 16min JPY 138,770
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  16:23
  21:39
zoom bar parts