นาระ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
16:01 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  16:24 - 20:38
  4h 14min JPY 11,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:58
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  17:26
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:38
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  18:58
  19:03
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:03
  19:33
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:38
 2. 2
  16:23 - 20:38
  4h 15min JPY 11,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  18:58
  19:03
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:03
  19:33
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:38
 3. 3
  16:09 - 20:38
  4h 29min JPY 11,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  17:10
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  17:19
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:38
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  18:58
  19:03
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  19:03
  19:33
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:38
 4. 4
  16:23 - 20:45
  4h 22min JPY 11,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:58
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  18:58
  19:06
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  19:24
  19:39
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  19:39
  20:45
 5. 5
  16:01 - 20:19
  4h 18min JPY 122,890
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  16:01
  20:19
zoom bar parts