โทคุชิมะ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
12:16 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:25 - 16:07
  3h 42min JPY 7,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:13
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  15:47
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  15:47
  16:07
 2. 2
  12:25 - 16:25
  4h 0min JPY 5,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  15:41
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 3. 3
  12:25 - 16:25
  4h 0min JPY 5,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:49
  อาชิยะ (JR)
  芦屋〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 4. 4
  12:25 - 16:27
  4h 2min JPY 5,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:25
  12:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:30
  13:51
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:02
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  15:35
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:07
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  16:07
  16:27
 5. 5
  12:16 - 15:06
  2h 50min JPY 64,620
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  12:16
  15:06
zoom bar parts