โทบุนิกโก → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
09:05 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:23 - 18:31
  9h 8min JPY 18,910 IC JPY 18,910 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:32
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:24
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:00
  16:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:50
  17:23
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  17:23
  18:31
 2. 2
  09:23 - 19:31
  10h 8min JPY 19,340 IC JPY 19,340 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:32
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:24
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:20
  17:23
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  18:53
  19:31
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  19:31
  19:31
 3. 3
  09:23 - 19:31
  10h 8min JPY 20,280 IC JPY 20,280 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:32
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  10:06
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:24
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:00
  16:02
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  16:33
  17:23
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:36
  อิอิดะซาคาเอมะจิกิตะ
  飯田栄町北
  ป้ายรถบัส
  18:59
  19:31
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  19:31
  19:31
 4. 4
  10:47 - 19:46
  8h 59min JPY 17,920 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  10:56
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:02
  12:16
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  15:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:19
  15:25
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:31
  15:39
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:39
  15:42
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:54
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 5. 5
  09:05 - 17:20
  8h 15min JPY 175,310
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  09:05
  17:20
zoom bar parts