Tokyo → Wakayama

ออกเดินทางเวลา
12:08 08/19, 2022
cancel
 1. 1
  12:30 - 16:07
  3h 37min JPY 29,160 IC JPY 29,149 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:34
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  12:58
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  12:58
  13:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:55
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  15:29
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:36
  16:07
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  12:30 - 16:15
  3h 45min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:15
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  12:09 - 16:26
  4h 17min JPY 14,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  14:48
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  16:26
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  15:31 - 18:58
  3h 27min JPY 26,860 IC JPY 26,849 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:31
  15:35
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  15:56
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  15:56
  15:58
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  17:55
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  18:23
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:27
  18:58
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  12:08 - 18:59
  6h 51min JPY 210,970
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  12:08
  18:59
  Wakayama
  和歌山
zoom bar parts