Tokyo → Kusatsu(Shiga)

ออกเดินทางเวลา
22:04 08/14, 2022
cancel
 1. 1
  23:02 - 05:47
  6h 45min JPY 13,980 IC JPY 13,973 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:02
  23:29
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:29
  23:37
  โยโกฮาม่าชิเทอิเอะอัตามินารุ
  横浜駅東口/YCAT
  ป้ายรถบัส
  23:40
  05:45
  คุซัตสึสถานีนิชิกุจิ
  草津駅西口
  ป้ายรถบัส
  05:45
  05:47
  Kusatsu(Shiga)
  草津(滋賀県)
  สถานี
  西口
 2. 2
  22:48 - 05:53
  7h 5min JPY 8,930 IC JPY 8,923 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:19
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:19
  23:26
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  มินามิคุซัตสึสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  南草津駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:15
  มินามิคุซัตสึ
  南草津
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:51
  05:53
  Kusatsu(Shiga)
  草津(滋賀県)
  สถานี
 3. 3
  22:40 - 05:53
  7h 13min JPY 8,930 IC JPY 8,923 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:40
  23:20
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:20
  23:27
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  มินามิคุซัตสึสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  南草津駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:15
  มินามิคุซัตสึ
  南草津
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:51
  05:53
  Kusatsu(Shiga)
  草津(滋賀県)
  สถานี
 4. 4
  06:00 - 08:42
  2h 42min JPY 13,740 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:08
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  08:42
  Kusatsu(Shiga)
  草津(滋賀県)
  สถานี
 5. 5
  22:04 - 03:20
  5h 16min JPY 194,070
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  22:04
  03:20
  Kusatsu(Shiga)
  草津(滋賀県)
zoom bar parts