โตเกียว → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
15:48 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:00 - 19:05
  3h 5min JPY 13,960 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  18:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:05
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 2. 2
  15:51 - 19:07
  3h 16min JPY 13,960 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  18:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:55
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  19:07
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 3. 3
  16:03 - 19:35
  3h 32min JPY 13,960 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:03
  18:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  19:35
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 4. 4
  16:03 - 19:45
  3h 42min JPY 13,960 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:03
  18:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  19:45
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
 5. 5
  15:48 - 21:48
  6h 0min JPY 169,760
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  15:48
  21:48
zoom bar parts