นากาโน่ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
20:07 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  20:48 - 01:02
  4h 14min JPY 6,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:57
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  23:31
  ซาบาเอะ
  鯖江
  สถานี
  23:31
  01:02
 2. 2
  20:48 - 01:04
  4h 16min JPY 6,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:57
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  23:36
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:36
  01:04
 3. 3
  20:48 - 01:25
  4h 37min JPY 6,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:57
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  西口
  22:57
  23:03
  ฟุกุอิเอกิ
  福井駅
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:55
  สปอร์ตโคเอ็น
  スポーツ公園
  สถานี
  23:55
  01:25
 4. 4
  20:52 - 06:29
  9h 37min JPY 10,020 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  22:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:45
  00:00
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:49
  04:58
  ซาบาเอะ
  鯖江
  สถานี
  04:58
  06:29
 5. 5
  20:07 - 00:19
  4h 12min JPY 156,810
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  20:07
  00:19
zoom bar parts