นากาโน่ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
10:53 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:00 - 15:16
  4h 16min JPY 4,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:01
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:18
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 2. 2
  11:00 - 15:16
  4h 16min JPY 4,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:52
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:15
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  13:15
  13:20
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:20
  13:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  15:16
 3. 3
  11:12 - 18:16
  7h 4min JPY 3,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  12:25
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  13:43
  โคบุจิซาวะ
  小淵沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  14:45
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  14:45
  14:50
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:20
  16:49
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  16:49
  18:16
 4. 4
  10:53 - 13:19
  2h 26min JPY 57,860
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  10:53
  13:19
zoom bar parts