นากาโน่ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
22:58 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  23:10 - 10:12
  11h 2min JPY 22,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  出入口3
  23:10
  23:15
  นากาโน่เอกิมาเอะ
  長野駅前
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:17
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  05:17
  05:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:16
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:55
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:53
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  08:53
  08:58
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:20
  โทมิโตทางเข้าออก
  富任口
  ป้ายรถบัส
  09:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  10:07
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:12
 2. 2
  23:10 - 10:47
  11h 37min JPY 22,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  出入口3
  23:10
  23:15
  นากาโน่เอกิมาเอะ
  長野駅前
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:17
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  05:17
  05:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  09:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:43
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:25
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  10:25
  10:28
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  10:39
  10:42
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:42
  10:47
 3. 3
  23:10 - 10:58
  11h 48min JPY 22,700 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  出入口3
  23:10
  23:15
  นากาโน่เอกิมาเอะ
  長野駅前
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:17
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  05:17
  05:28
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:16
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:47
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:27
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  09:27
  09:32
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  10:53
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:58
 4. 4
  23:10 - 11:16
  12h 6min JPY 22,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  出入口3
  23:10
  23:15
  นากาโน่เอกิมาเอะ
  長野駅前
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:17
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  H2のりば
  05:17
  05:30
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:46
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  10:53
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  10:53
  10:56
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  11:08
  11:11
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:16
 5. 5
  22:58 - 09:54
  10h 56min JPY 497,240
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  22:58
  09:54
zoom bar parts