อิเคะบุคุโระ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
16:43 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:53 - 03:43
  10h 50min JPY 14,710 IC JPY 14,709 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  19:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:12
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:12
  03:43
 2. 2
  16:45 - 03:43
  10h 58min JPY 14,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  17:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  19:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:12
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:12
  03:43
 3. 3
  16:49 - 04:04
  11h 15min JPY 14,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  17:18
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  19:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:53
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:33
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:33
  04:04
 4. 4
  17:03 - 04:14
  11h 11min JPY 15,280 IC JPY 15,279 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:03
  17:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  20:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  20:33
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  20:33
  20:39
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  21:43
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:43
  04:14
 5. 5
  16:43 - 23:48
  7h 5min JPY 188,640
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  16:43
  23:48
zoom bar parts