อิเคะบุคุโระ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
04:24 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  04:52 - 10:48
  5h 56min JPY 29,720 IC JPY 29,706 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:52
  05:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:41
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:41
  05:43
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:45
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:14
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  09:57
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:57
  10:48
 2. 2
  06:26 - 12:09
  5h 43min JPY 17,000 IC JPY 16,999 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  06:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  09:24
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 3. 3
  06:18 - 12:09
  5h 51min JPY 16,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  06:48
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  09:24
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 4. 4
  06:16 - 12:09
  5h 53min JPY 16,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 5. 5
  04:24 - 11:59
  7h 35min JPY 279,710
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  04:24
  11:59
zoom bar parts