โออิตะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
09:37 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  09:52 - 17:27
  7h 35min JPY 33,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:52
  09:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:55
  11:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:55
  13:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:05
  13:30
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 2. 2
  09:39 - 17:27
  7h 48min JPY 21,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 3. 3
  09:52 - 17:30
  7h 38min JPY 32,700 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:52
  09:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:55
  11:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:55
  13:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  13:05
  13:30
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 4. 4
  09:39 - 17:30
  7h 51min JPY 22,050 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 5. 5
  09:37 - 20:45
  11h 8min JPY 282,300
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  09:37
  20:45
zoom bar parts