สนามบินโอซาก้า → สนามบินฮานามากิ

ออกเดินทางเวลา
15:26 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  19:45 - 08:16
  12h 31min JPY 26,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินโอซาก้า
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:45
  19:50
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:50
  20:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  20:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  23:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  23:15
  23:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  06:55
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  06:55
  06:59
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  07:30
  08:15
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:16
  สนามบินฮานามากิ
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
 2. 2
  17:45 - 08:16
  14h 31min JPY 26,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินโอซาก้า
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  17:45
  17:50
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:50
  18:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  18:40
  18:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  22:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:48
  22:56
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  06:55
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  06:55
  06:59
  สถานีโมริโอกะ (ทางออกทิศตะวันออก)
  盛岡駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  07:30
  08:15
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:16
  สนามบินฮานามากิ
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
 3. 3
  17:00 - 08:16
  15h 16min JPY 40,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินโอซาก้า
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:10
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  18:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:32
  อิจิโนเซกิ
  一ノ関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:46
  06:43
  สนามบินฮานะมากิ
  花巻空港(東北本線)
  สถานี
  06:43
  06:46
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  08:08
  08:15
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:16
  สนามบินฮานามากิ
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
 4. 4
  10:20 - 11:40
  1h 20min JPY 42,000 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินโอซาก้า
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  11:40
  สนามบินฮานามากิ
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
 5. 5
  15:26 - 02:54
  11h 28min JPY 369,080
  cancel cancel
  สนามบินโอซาก้า
  大阪空港[伊丹]
  15:26
  02:54
zoom bar parts