โอมิยะ (ไซตามะ) → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
08:09 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  09:01 - 12:30
  3h 29min JPY 8,630 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  11:05
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  12:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  12:07
  12:30
 2. 2
  09:01 - 12:30
  3h 29min JPY 8,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  11:05
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  12:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  12:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  12:29
  12:30
 3. 3
  08:17 - 13:18
  5h 1min JPY 14,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  11:01
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:28
  12:54
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  13:13
  13:18
 4. 4
  10:47 - 14:30
  3h 43min JPY 8,630 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  12:51
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  14:07
  14:30
 5. 5
  08:09 - 14:44
  6h 35min JPY 216,100
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  08:09
  14:44
zoom bar parts