คุระชิกิ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
20:48 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  22:17 - 06:31
  8h 14min JPY 7,390 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:47
  00:09
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:24
  00:51
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:15
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  06:15
  06:31
 2. 2
  20:48 - 06:31
  9h 43min JPY 4,840 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:04
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:09
  22:33
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:50
  00:12
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:24
  00:51
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:15
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  06:15
  06:31
 3. 3
  21:03 - 06:33
  9h 30min JPY 7,730 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:03
  21:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  22:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:31
  22:53
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:04
  00:48
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:18
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  06:18
  06:21
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:24
  06:28
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:28
  06:33
 4. 4
  20:48 - 06:33
  9h 45min JPY 5,010 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:04
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:09
  22:33
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:38
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:50
  00:12
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:24
  00:51
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:18
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  06:18
  06:21
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:24
  06:28
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:28
  06:33
 5. 5
  20:48 - 00:17
  3h 29min JPY 98,810
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  20:48
  00:17
zoom bar parts