Asakusa(Tokyo) → Wakayama

ออกเดินทางเวลา
07:28 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  08:11 - 12:15
  4h 4min JPY 15,170 IC JPY 15,158 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  11:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:15
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  07:35 - 12:15
  4h 40min JPY 15,170 IC JPY 15,158 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:01
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  12:15
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  07:33 - 12:52
  5h 19min JPY 14,920 IC JPY 14,918 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  07:45
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  07:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  10:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:08
  11:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  12:52
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  10:45 - 14:37
  3h 52min JPY 26,920 IC JPY 26,912 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  11:01
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  B2口
  11:01
  11:10
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  北口(東京モノレール)
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:26
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  11:26
  11:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  13:59
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:37
  Wakayama
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  07:28 - 14:25
  6h 57min JPY 212,730
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  07:28
  14:25
  Wakayama
  和歌山
zoom bar parts