Asakusa(Tokyo) → Osaka Airport

ออกเดินทางเวลา
07:04 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  07:11 - 09:30
  2h 19min JPY 28,320 IC JPY 28,312 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  07:27
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  B2口
  07:27
  07:36
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  北口(東京モノレール)
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  07:58
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  07:58
  08:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:30
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
 2. 2
  07:05 - 09:30
  2h 25min JPY 28,170 IC JPY 28,155 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  07:53
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  07:53
  07:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:30
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
 3. 3
  07:11 - 10:59
  3h 48min JPY 14,950 IC JPY 14,938 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  07:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  10:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  10:38
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  10:38
  10:46
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  10:59
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
 4. 4
  07:04 - 10:59
  3h 55min JPY 14,730 IC JPY 14,729 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  07:24
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  10:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  10:38
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  10:38
  10:46
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  10:59
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
 5. 5
  07:04 - 13:07
  6h 3min JPY 185,650
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  07:04
  13:07
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
zoom bar parts