อาโอโมริ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
03:49 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:41 - 12:58
  7h 17min JPY 13,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  12:39
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:39
  12:42
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:47
  12:55
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  12:55
  12:58
 2. 2
  05:41 - 13:04
  7h 23min JPY 13,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:45
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  12:39
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:39
  12:42
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:53
  13:01
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 3. 3
  06:36 - 14:10
  7h 34min JPY 13,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  11:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:50
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:39
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  13:39
  13:42
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:01
  14:08
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:10
 4. 4
  07:24 - 14:25
  7h 1min JPY 13,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  07:28
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  12:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  13:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:14
  14:22
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:22
  14:25
 5. 5
  03:49 - 13:51
  10h 2min JPY 331,420
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  青森
  03:49
  13:51
zoom bar parts