สนามบินนาริตะ → โตเกียว

ออกเดินทางเวลา
05:14 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  05:17 - 06:46
  1h 29min JPY 1,630 IC JPY 1,619 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(成田第1ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:17
  05:27
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:32
  06:30
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  06:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
 2. 2
  05:17 - 06:53
  1h 36min JPY 1,150 IC JPY 1,144 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(成田第1ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:17
  06:14
  เคเซฟุนะบาชิ
  京成船橋
  สถานี
  東口
  06:14
  06:20
  ฟุนะบาชิ
  船橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  06:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
 3. 3
  05:41 - 06:59
  1h 18min JPY 1,430 IC JPY 1,414 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(成田第1ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคเซทาคาซาโกะ
  京成高砂
  สถานี
  06:27
  อาโอโตะ
  青砥
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  06:42
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  06:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
 4. 4
  05:41 - 07:06
  1h 25min JPY 1,440 IC JPY 1,426 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(成田第1ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  06:17
  ฮิกาชิมัตสึโดะ
  東松戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิฟุนาบาชิ
  西船橋
  สถานี
  07:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
 5. 5
  05:14 - 06:11
  57min JPY 28,620
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(成田第1ターミナル)
  05:14
  06:11
zoom bar parts