มิโตะ → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
23:48 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  04:33 - 09:25
  4h 52min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  08:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  08:57
  09:05
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  09:08
  09:21
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:25
 2. 2
  04:33 - 09:30
  4h 57min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:34
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  08:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  08:57
  09:05
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  09:12
  09:26
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:26
  09:30
 3. 3
  07:06 - 11:58
  4h 52min JPY 19,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  南口
  07:06
  07:10
  สถานีมิโตะ ทางออกทิศใต้
  水戸駅南口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:50
  茨城空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:50
  07:53
  สนามบินอิบารากิ
  茨城空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  09:55
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:28
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  10:28
  10:33
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  11:29
  11:35
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  11:38
  11:54
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:54
  11:58
 4. 4
  07:45 - 12:11
  4h 26min JPY 14,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  09:22
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  11:44
  11:52
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  11:53
  12:07
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:11
 5. 5
  23:48 - 06:48
  7h 0min JPY 237,160
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  23:48
  06:48
zoom bar parts