เมอิเท็ตสึนาโกย่า → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

ออกเดินทางเวลา
08:10 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  08:16 - 10:40
  2h 24min JPY 10,980 IC JPY 10,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  08:16
  08:24
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  09:58
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  10:35
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:35
  10:40
 2. 2
  08:18 - 10:47
  2h 29min JPY 10,980 IC JPY 10,968 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  08:18
  08:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  10:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  10:42
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:42
  10:47
 3. 3
  08:18 - 10:47
  2h 29min JPY 10,780 IC JPY 10,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  08:18
  08:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  10:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:22
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  10:42
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:42
  10:47
 4. 4
  08:13 - 10:47
  2h 34min JPY 11,170 IC JPY 11,158 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:13
  08:16
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:24
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  10:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  10:42
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:42
  10:47
 5. 5
  08:10 - 12:39
  4h 29min JPY 133,490
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  08:10
  12:39
zoom bar parts