เมอิเท็ตสึนาโกย่า → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
22:05 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  22:21 - 09:02
  10h 41min JPY 11,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  22:21
  22:30
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  05:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:51
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  07:51
  07:56
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  08:38
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  08:38
  09:02
 2. 2
  22:21 - 09:02
  10h 41min JPY 11,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  22:21
  22:30
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  05:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:51
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  07:51
  07:56
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:01
  08:06
  สถานีขนส่งผู้โดยสารคุระโยชิ
  倉吉バスセンター
  ป้ายรถบัส
  08:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  08:38
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  08:38
  09:02
 3. 3
  22:21 - 09:54
  11h 33min JPY 11,210 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  22:21
  22:30
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  05:50
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  05:50
  05:58
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  08:11
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  08:11
  08:14
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  09:19
  09:30
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  09:30
  09:54
 4. 4
  06:23 - 12:21
  5h 58min JPY 12,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:23
  06:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  08:03
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:22
  11:03
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  11:03
  12:21
 5. 5
  22:05 - 02:53
  4h 48min JPY 161,470
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  22:05
  02:53
zoom bar parts