ชินโอซากะ → เกียวโต

ออกเดินทางเวลา
07:49 01/27, 2021
cancel
 1. 1
  07:54 - 08:09
  15min JPY 1,440 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 2. 2
  07:57 - 08:11
  14min JPY 1,440 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:57
  08:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 3. 3
  07:50 - 08:16
  26min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:16
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 4. 4
  07:54 - 08:33
  39min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  08:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
 5. 5
  07:49 - 08:49
  1h 0min JPY 17,800
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  07:49
  08:49
zoom bar parts