ชินโอซากะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
01:08 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:39 - 09:24
  2h 45min JPY 3,030 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  06:59
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  06:59
  07:05
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  08:11
  08:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:21
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:24
 2. 2
  06:27 - 09:24
  2h 57min JPY 2,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:31
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:59
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  06:59
  07:09
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  08:11
  08:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:21
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:24
 3. 3
  06:19 - 09:24
  3h 5min JPY 2,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:19
  06:39
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  06:39
  06:44
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:02
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  08:02
  08:07
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:21
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:24
 4. 4
  05:08 - 09:24
  4h 16min JPY 2,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:08
  05:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  05:29
  05:34
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  06:35
  ฟุรุอิจิ (โอซากะ)
  古市(大阪府)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:39
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  07:39
  07:44
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:21
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  09:21
  09:24
 5. 5
  01:08 - 02:53
  1h 45min JPY 38,170
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  01:08
  02:53
zoom bar parts