Shin-osaka → Kumejima-cho Ojima Tatami Rocks

ออกเดินทางเวลา
19:59 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  22:06 - 11:13
  13h 7min JPY 45,910 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  23:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  23:05
  23:19
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  timetable ตารางเวลา
  23:26
  23:46
  โอตะกาวะ
  太田川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:48
  00:13
  โทโกนาเมะ
  常滑
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  05:23
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  สนามบินคุเมะจิมะ
  久米島空港
  สนามบิน
  10:30
  10:34
  久米島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:11
  นิชิโออุ[บาเดะเฮ้าส์มาเอะ]
  西奥武[バーデハウス前]
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:13
 2. 2
  22:00 - 11:13
  13h 13min JPY 45,850 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:49
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  23:05
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:15
  00:13
  โทโกนาเมะ
  常滑
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  05:23
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  สนามบินคุเมะจิมะ
  久米島空港
  สนามบิน
  10:30
  10:34
  久米島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:11
  นิชิโออุ[บาเดะเฮ้าส์มาเอะ]
  西奥武[バーデハウス前]
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:13
 3. 3
  21:24 - 11:13
  13h 49min JPY 45,910 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  22:11
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  22:11
  22:25
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  timetable ตารางเวลา
  22:45
  23:28
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  สนามบินคุเมะจิมะ
  久米島空港
  สนามบิน
  10:30
  10:34
  久米島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:11
  นิชิโออุ[บาเดะเฮ้าส์มาเอะ]
  西奥武[バーデハウス前]
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:13
 4. 4
  20:45 - 11:13
  14h 28min JPY 45,910 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  21:35
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  21:35
  21:49
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  22:36
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  08:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  สนามบินคุเมะจิมะ
  久米島空港
  สนามบิน
  10:30
  10:34
  久米島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:11
  นิชิโออุ[บาเดะเฮ้าส์มาเอะ]
  西奥武[バーデハウス前]
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:13
 5. 5
  19:59 - 15:18
  43h 19min JPY 602,250
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  19:59
  15:18
zoom bar parts