ชินโคเบะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:08 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:30 - 16:20
  4h 50min JPY 13,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:49
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:20
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:20
  16:20
 2. 2
  11:25 - 16:20
  4h 55min JPY 12,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:49
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:20
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:20
  16:20
 3. 3
  11:30 - 16:31
  5h 1min JPY 13,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:46
  15:35
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  16:31
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:31
  16:31
 4. 4
  11:26 - 19:02
  7h 36min JPY 11,350 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  11:28
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  11:28
  11:37
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  12:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  14:06
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:37
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:37
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  19:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:02
  19:02
 5. 5
  11:08 - 17:06
  5h 58min JPY 175,900
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  11:08
  17:06
zoom bar parts