Shinjuku → Kochi(Kochi)

ออกเดินทางเวลา
12:07 08/11, 2022
cancel
 1. 1
  12:30 - 16:03
  3h 33min JPY 38,840 IC JPY 38,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:49
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:10
  13:12
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:15
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  15:20
  15:23
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:35
  16:00
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:03
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 2. 2
  12:24 - 16:03
  3h 39min JPY 38,910 IC JPY 38,895 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  12:40
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:10
  13:12
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:15
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  15:20
  15:23
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:35
  16:00
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:03
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 3. 3
  13:02 - 16:37
  3h 35min JPY 38,840 IC JPY 38,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  13:14
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:20
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  13:39
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:39
  13:41
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  15:35
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  15:40
  15:43
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:00
  16:34
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:34
  16:37
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 4. 4
  12:47 - 19:11
  6h 24min JPY 20,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  13:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  16:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  16:29
  16:37
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  16:40
  19:08
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
 5. 5
  12:07 - 21:38
  9h 31min JPY 294,600
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  12:07
  21:38
  Kochi(Kochi)
  高知
zoom bar parts