������������������������������������ → ทะเลสาบคาวากุจิ

ออกเดินทางเวลา
20:50 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  21:00 - 00:32
  3h 32min JPY 3,530 IC JPY 3,523 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ������������������������������������
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:00
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  23:24
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  23:24
  00:32
 2. 2
  20:50 - 00:32
  3h 42min JPY 2,510 IC JPY 2,503 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ������������������������������������
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:43
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  22:20
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  23:24
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  23:24
  00:32
 3. 3
  22:00 - 01:11
  3h 11min JPY 3,530 IC JPY 3,523 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ������������������������������������
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  00:03
  01:11
 4. 4
  21:21 - 01:11
  3h 50min JPY 2,130 IC JPY 2,122 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ������������������������������������
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  22:02
  คิทาโนะ (โตเกียว)
  北野(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:13
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:22
  22:58
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  00:03
  01:11
 5. 5
  20:50 - 22:15
  1h 25min JPY 39,650
  cancel cancel
  ������������������������������������
  新宿
  20:50
  22:15
zoom bar parts