ชินจูกุ → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

ออกเดินทางเวลา
18:38 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:56 - 22:44
  3h 48min JPY 13,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:28
  21:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  22:20
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  22:29
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  22:29
  22:44
 2. 2
  19:08 - 22:46
  3h 38min JPY 13,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  19:19
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  19:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  21:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:31
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  22:31
  22:46
 3. 3
  19:06 - 22:46
  3h 40min JPY 13,960 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:06
  19:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  21:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:31
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  22:31
  22:46
 4. 4
  18:54 - 23:15
  4h 21min JPY 14,380 IC JPY 14,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  19:11
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  19:22
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  22:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  23:00
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  23:00
  23:15
 5. 5
  18:38 - 00:32
  5h 54min JPY 167,840
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  18:38
  00:32
zoom bar parts