นิอิกาตะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
16:03 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  16:09 - 23:37
  7h 28min JPY 11,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  18:18
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 2. 2
  16:09 - 23:37
  7h 28min JPY 11,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:22
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 3. 3
  16:09 - 23:37
  7h 28min JPY 11,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  17:55
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:25
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  18:35
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 4. 4
  16:09 - 00:19
  8h 10min JPY 12,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  18:18
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  18:18
  18:23
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  18:35
  21:00
  竜王(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  21:00
  00:19
 5. 5
  16:03 - 20:33
  4h 30min JPY 125,930
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  16:03
  20:33
zoom bar parts