นิอิกาตะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
06:55 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:56 - 11:23
  4h 27min JPY 14,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  10:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:06
  11:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:12
  11:20
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:23
 2. 2
  06:56 - 11:23
  4h 27min JPY 14,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  10:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  11:08
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:08
  11:11
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:12
  11:20
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:23
 3. 3
  06:56 - 11:29
  4h 33min JPY 14,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  10:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:06
  11:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:20
  11:27
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  11:27
  11:29
 4. 4
  06:56 - 11:29
  4h 33min JPY 14,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  10:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  11:08
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  11:08
  11:11
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:20
  11:27
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  11:27
  11:29
 5. 5
  06:55 - 12:20
  5h 25min JPY 148,010
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  06:55
  12:20
zoom bar parts