อุเอโนะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
08:19 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  08:46 - 15:02
  6h 16min JPY 11,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  12:30
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  13:26
  13:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  14:16
  14:31
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  14:31
  15:02
 2. 2
  09:21 - 15:45
  6h 24min JPY 33,320 IC JPY 33,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:36
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  09:56
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  09:56
  09:58
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:45
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  11:50
  11:53
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:40
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:48
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:45
 3. 3
  09:14 - 16:06
  6h 52min JPY 19,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  13:02
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:03
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  15:03
  15:06
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:42
  風の松原前
  ป้ายรถบัส
  15:42
  16:06
 4. 4
  08:46 - 16:41
  7h 55min JPY 16,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  10:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:15
  10:25
  เซ็นไดสถานี (รถโดยสารประจำทางด่วน)
  仙台駅前〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  40番のりば
  10:40
  14:15
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  14:15
  14:22
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  14:57
  16:11
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  16:11
  16:41
 5. 5
  08:19 - 16:17
  7h 58min JPY 241,250
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  08:19
  16:17
zoom bar parts