อุเอโนะ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
06:45 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  06:47 - 07:54
  1h 7min JPY 1,140 IC JPY 1,135 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  07:29
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  07:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  07:50
  07:54
 2. 2
  06:47 - 07:55
  1h 8min JPY 1,120 IC JPY 1,113 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  07:29
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  07:44
  07:48
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:50
  07:54
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:55
 3. 3
  06:47 - 07:56
  1h 9min JPY 940 IC JPY 935 ต่อรถ 1 ครั้ง
  Seats are buried cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  07:29
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  07:44
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  07:44
  07:56
 4. 4
  06:47 - 08:13
  1h 26min JPY 1,340 IC JPY 1,337 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  07:40
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  07:40
  07:44
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:50
  08:13
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  08:13
  08:13
 5. 5
  06:45 - 08:06
  1h 21min JPY 25,340
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  06:45
  08:06
zoom bar parts