อุเอโนะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
14:54 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:03 - 18:07
  3h 4min JPY 13,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:21
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:55
  17:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:00
  18:02
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
 2. 2
  15:02 - 18:07
  3h 5min JPY 13,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:02
  15:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:21
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:55
  17:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:00
  18:02
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
 3. 3
  15:01 - 18:07
  3h 6min JPY 13,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:21
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:55
  17:57
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:00
  18:02
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
 4. 4
  15:03 - 18:08
  3h 5min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:03
  15:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:21
  17:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:55
  18:08
 5. 5
  14:54 - 20:18
  5h 24min JPY 167,100
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  14:54
  20:18
zoom bar parts