อุเอโนะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
14:33 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:31 - 22:45
  6h 14min JPY 37,730 IC JPY 37,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  16:45
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  17:08
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  17:08
  17:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  19:00
  19:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:10
  19:50
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:50
  19:55
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 2. 2
  16:11 - 22:45
  6h 34min JPY 37,570 IC JPY 37,560 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  16:32
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  17:02
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:02
  17:04
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  19:00
  19:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:07
  19:58
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:58
  20:03
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 3. 3
  15:13 - 22:45
  7h 32min JPY 18,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  18:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:07
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  20:07
  20:20
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 4. 4
  15:13 - 22:45
  7h 32min JPY 18,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  18:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:07
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  20:07
  20:12
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  20:15
  20:18
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  20:18
  20:23
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 5. 5
  14:33 - 23:13
  8h 40min JPY 244,700
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  14:33
  23:13
zoom bar parts