มัตสึเอะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
14:31 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:46 - 23:20
  7h 34min JPY 36,680 IC JPY 36,672 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  15:46
  15:50
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  15:50
  16:35
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:38
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:50
  19:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:06
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 2. 2
  15:46 - 23:20
  7h 34min JPY 39,190 IC JPY 39,182 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  15:46
  15:50
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  15:50
  16:35
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:38
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:50
  19:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:37
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:26
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 3. 3
  14:31 - 23:20
  8h 49min JPY 36,450 IC JPY 36,442 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  15:08
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:57
  สนามบินโยนาโกะ (สายซาคาอิ)
  米子空港(境線)
  สถานี
  15:57
  16:03
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:50
  19:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:06
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 4. 4
  15:46 - 00:09
  8h 23min JPY 36,880 IC JPY 36,872 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  15:46
  15:50
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  15:50
  16:35
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:38
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:50
  19:00
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  19:26
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  20:05
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  22:07
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:37
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 5. 5
  14:31 - 00:30
  9h 59min JPY 282,210
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  14:31
  00:30
zoom bar parts