โอดาวาระ → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

ออกเดินทางเวลา
17:57 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:07 - 21:06
  2h 59min JPY 12,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:17
  19:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  20:40
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  20:51
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  20:51
  21:06
 2. 2
  18:07 - 21:20
  3h 13min JPY 12,410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  20:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:05
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  21:05
  21:20
 3. 3
  18:07 - 21:22
  3h 15min JPY 12,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  20:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:05
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  5番口
  21:05
  21:12
  สถานีคินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  21:12
  21:16
  ฟุกุจิอินโจ
  福智院町
  ป้ายรถบัส
  21:16
  21:22
 4. 4
  18:07 - 21:31
  3h 24min JPY 12,410 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  20:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  21:16
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  2番口
  21:16
  21:31
 5. 5
  17:57 - 23:11
  5h 14min JPY 149,350
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  17:57
  23:11
zoom bar parts