โอดาวาระ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
16:34 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  17:05 - 23:32
  6h 27min JPY 15,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  19:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 2. 2
  16:58 - 23:32
  6h 34min JPY 15,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  17:35
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  19:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 3. 3
  16:35 - 23:32
  6h 57min JPY 15,290 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  19:51
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 4. 4
  18:07 - 00:32
  6h 25min JPY 15,290 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  20:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  23:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  23:41
  00:32
 5. 5
  16:34 - 23:26
  6h 52min JPY 193,260
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  16:34
  23:26
zoom bar parts