อิซูโมะชิ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
07:25 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  08:31 - 16:20
  7h 49min JPY 14,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  11:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  13:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  15:29
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  15:29
  16:20
 2. 2
  10:52 - 17:17
  6h 25min JPY 27,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  12:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:00
  13:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:20
  13:50
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:59
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  14:32
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  17:17
 3. 3
  10:52 - 17:44
  6h 52min JPY 26,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  12:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:00
  13:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  13:10
  13:35
  OCAT(JRนันบะ)
  OCAT〔JR難波〕
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:36
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  14:10
  16:53
  ทานาเบะเอกิมาเอะ
  田辺駅前
  ป้ายรถบัส
  16:53
  16:56
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  08:31 - 17:44
  9h 13min JPY 11,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  08:31
  08:35
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:35
  13:57
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  13:57
  14:09
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  16:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 5. 5
  07:25 - 13:20
  5h 55min JPY 163,530
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  07:25
  13:20
zoom bar parts