อากิตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
16:21 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  16:35 - 20:23
  3h 48min JPY 5,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  18:02
  ซาคะตะ
  酒田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามารุเมะ
  余目
  สถานี
  19:12
  ชินโจ
  新庄
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  20:08
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:08
  20:23
 2. 2
  17:10 - 21:01
  3h 51min JPY 4,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  17:40
  โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)
  大曲(秋田県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โยโกเตะ
  横手
  สถานี
  19:46
  ชินโจ
  新庄
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:57
  20:30
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  20:46
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:46
  21:01
 3. 3
  18:16 - 21:56
  3h 40min JPY 5,270 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  18:46
  โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)
  大曲(秋田県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โยโกเตะ
  横手
  สถานี
  20:48
  ชินโจ
  新庄
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:41
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  21:41
  21:56
 4. 4
  17:45 - 21:56
  4h 11min JPY 3,740 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โยโกเตะ
  横手
  สถานี
  20:48
  ชินโจ
  新庄
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:41
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  21:41
  21:56
 5. 5
  16:21 - 19:37
  3h 16min JPY 78,140
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  16:21
  19:37
zoom bar parts