อากิตะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
23:58 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 11:54
  5h 46min JPY 15,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  09:24
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  11:25
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  11:54
  11:54
 2. 2
  07:16 - 12:55
  5h 39min JPY 15,750 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  10:38
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  12:31
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:55
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:55
  12:55
 3. 3
  06:50 - 13:32
  6h 42min JPY 9,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:44
  ซาคะตะ
  酒田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  11:09
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:41
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  13:32
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  13:32
  13:32
 4. 4
  06:50 - 14:50
  8h 0min JPY 10,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  08:44
  ซาคะตะ
  酒田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  11:09
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  14:50
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:50
  14:50
 5. 5
  23:58 - 05:52
  5h 54min JPY 159,990
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  23:58
  05:52
zoom bar parts