Akita → POKEMON CENTER OSAKA

ออกเดินทางเวลา
22:33 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  06:26 - 10:41
  4h 15min JPY 38,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Akita
  秋田
  สถานี
  西口
  06:26
  06:30
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:30
  07:10
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:13
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:15
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:34
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  大阪駅方面出口
  10:34
  10:41
 2. 2
  06:26 - 10:56
  4h 30min JPY 38,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Akita
  秋田
  สถานี
  西口
  06:26
  06:30
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:30
  07:10
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:13
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:55
  10:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:20
  10:50
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:56
 3. 3
  08:31 - 12:12
  3h 41min JPY 38,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Akita
  秋田
  สถานี
  西口
  08:31
  08:35
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:35
  09:15
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:18
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  11:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:05
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  大阪駅方面出口
  12:05
  12:12
 4. 4
  08:31 - 12:14
  3h 43min JPY 38,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Akita
  秋田
  สถานี
  西口
  08:31
  08:35
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:35
  09:15
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:18
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  11:30
  11:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  11:40
  12:10
  โอซะกะมารุบิลดิ้ง (รถบัส)
  大阪マルビル
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:14
 5. 5
  22:33 - 09:49
  11h 16min JPY 429,900
  cancel cancel
  Akita
  秋田
  22:33
  09:49
zoom bar parts