ยามากาตะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
18:22 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  19:29 - 12:34
  17h 5min JPY 23,990 IC JPY 23,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  19:29
  19:33
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:41
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  20:41
  20:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:34
  ซัปโปโรเอกิมาเอะ(คิตะ4นิชิ3)
  札幌駅前〔北4西3〕
  ป้ายรถบัส
  05:34
  05:43
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  西通り南口
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 2. 2
  19:29 - 12:34
  17h 5min JPY 24,200 IC JPY 24,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  19:29
  19:33
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  19:33
  20:41
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  20:41
  20:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:40
  ซัปโปโรโอโดริสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  札幌大通バスセンター
  ป้ายรถบัส
  05:40
  05:49
  โอโดริ
  大通
  สถานี
  26番口
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:14
  ซัปโปโร
  さっぽろ
  สถานี
  06:14
  06:25
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 3. 3
  18:47 - 12:34
  17h 47min JPY 23,760 IC JPY 23,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  20:08
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  23:29
  23:34
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  00:34
  05:34
  ซัปโปโรเอกิมาเอะ(คิตะ4นิชิ3)
  札幌駅前〔北4西3〕
  ป้ายรถบัส
  05:34
  05:43
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  西通り南口
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 4. 4
  21:46 - 15:20
  17h 34min JPY 39,390 IC JPY 39,391 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  23:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  23:34
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  08:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:44
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  09:44
  09:50
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  09:55
  14:15
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:15
  14:19
  มนเบ็สึเทอมินอล
  紋別ターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:50
  15:09
  สูเทอามาเอะ
  ステア前
  ป้ายรถบัส
  15:09
  15:20
 5. 5
  18:22 - 11:27
  17h 5min JPY 473,420
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  18:22
  11:27
zoom bar parts