ซัปโปโร → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
20:33 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:16 - 12:51
  6h 35min JPY 45,960 IC JPY 45,952 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  09:42
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:32
  12:40
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  06:16 - 12:58
  6h 42min JPY 45,960 IC JPY 45,922 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:50
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  10:10
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:32
  12:42
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  12:51
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  12:51
  12:58
 3. 3
  06:16 - 13:04
  6h 48min JPY 46,170 IC JPY 46,162 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:50
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  10:10
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  北口
  12:32
  12:35
  โทยามะสถานีทางออกทิศเหนือ
  富山駅北口
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  12:40
  12:53
  เจียวสิโคเอ็นมาเอะ
  城址公園前
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:01
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 4. 4
  06:56 - 13:16
  6h 20min JPY 68,470 IC JPY 68,440 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  07:29
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:00
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  11:05
  11:09
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:15
  11:55
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  12:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:54
  13:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  13:09
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  13:09
  13:16
 5. 5
  20:33 - 15:18
  18h 45min JPY 380,420
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  20:33
  15:18
zoom bar parts