Takamatsu Airport → NICONICO Rent-A-Car Ushiku Chuo

ออกเดินทางเวลา
17:20 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  17:20 - 20:46
  3h 26min JPY 34,740 IC JPY 34,728 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:40
  18:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:14
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:36
  อุชิกุ
  牛久
  สถานี
  東口
  20:36
  20:40
  อุชิกุสถานีทางออกทิศตะวันออก
  牛久駅東口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:40
  20:44
  ชูโอ2โจเมะ(อิบารากิ)
  中央2丁目(茨城県)
  ป้ายรถบัส
  20:44
  20:46
 2. 2
  17:20 - 20:46
  3h 26min JPY 34,760 IC JPY 34,752 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:40
  18:50
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  19:17
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:36
  อุชิกุ
  牛久
  สถานี
  東口
  20:36
  20:40
  อุชิกุสถานีทางออกทิศตะวันออก
  牛久駅東口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:40
  20:44
  ชูโอ2โจเมะ(อิบารากิ)
  中央2丁目(茨城県)
  ป้ายรถบัส
  20:44
  20:46
 3. 3
  17:20 - 20:52
  3h 32min JPY 34,590 IC JPY 34,582 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:40
  18:50
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  19:17
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  19:30
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  20:36
  อุชิกุ
  牛久
  สถานี
  東口
  20:36
  20:52
 4. 4
  20:15 - 23:23
  3h 8min JPY 35,590 IC JPY 35,578 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  21:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:30
  21:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  22:01
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:15
  23:07
  อุชิกุ
  牛久
  สถานี
  東口
  23:07
  23:23
 5. 5
  17:20 - 02:40
  9h 20min JPY 227,640
  cancel cancel
  Takamatsu Airport
  高松空港
  17:20
  02:40
zoom bar parts