โคฟุ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:07 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  12:24 - 15:59
  3h 35min JPY 6,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:25
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  14:45
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 2. 2
  11:29 - 15:59
  4h 30min JPY 6,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:26
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  13:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:06
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 3. 3
  11:29 - 15:59
  4h 30min JPY 6,030 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:36
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:06
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 4. 4
  11:57 - 17:59
  6h 2min JPY 4,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  13:50
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  15:51
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:53
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:07
  17:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:59
  17:59
 5. 5
  11:07 - 14:10
  3h 3min JPY 84,860
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  11:07
  14:10
zoom bar parts