โคฟุ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

ออกเดินทางเวลา
13:10 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  13:32 - 18:34
  5h 2min JPY 7,770 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  14:41
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  15:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  17:05
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  18:30
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  18:30
  18:34
 2. 2
  13:16 - 18:34
  5h 18min JPY 5,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:16
  14:41
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:49
  15:10
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  17:20
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  18:30
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  18:30
  18:34
 3. 3
  14:54 - 19:31
  4h 37min JPY 8,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  16:24
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  16:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  18:07
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:27
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:27
  19:31
 4. 4
  13:52 - 20:00
  6h 8min JPY 5,170 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  15:24
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:31
  16:15
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:40
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  18:44
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:56
  ยามางาตะจูกุ
  山方宿
  สถานี
  19:56
  20:00
 5. 5
  13:10 - 17:01
  3h 51min JPY 101,930
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  13:10
  17:01
zoom bar parts